Ngan Huu Le

Tôi và các khách hàng của tôi đang có nhu cầu đặt quảng cáo trên website Vnexpress.net. Chúng tôi quan tâm đến chiết khấu hoặc chính sách đại lý nếu có.