Nga Tran

liên hệ gửi bảng giá quảng cáo: longform (bài PR) mục kinh doanh, tin 6: 1 bài và 1 bài mục kinh doanh có add video 1-3 phút. Banner: mobile lead board- home, chia sẻ 5 thời gian chạy 1 tuần và mobile inpage 1000