Mr Long

Tôi là Hồ Tấn Trương Long – TP Marketing, chúng tôi đang có nhu cầu truyền thông thương hiệu trên báo VNExpress. Anh chị vui lòng gửi giúp bảng báo giá để tôi có cơ sở xây dựng kế hoạch triển khai trên quý báo