Lưu trường viên

Anh hứa sẽ không cho đồ em và cho tiền với chọc em nữa anh trước giờ anh hay chọc em những lời khiến em buồn và không vui anh biết tâm trạng hiện tại của mai anh rất là tức giận không vui vì chính anh người gây ra sự việc này và làm tình bạn hai tan vỡ anh nhận lỗi mà anh đã gây ra anh xin hứa sẽ hối lỗi và tái phạm cho anh lỗi em nha mai anh anh không cố ý làm em tổn thương và giận anh anh biết rõ điều đó hôm nay chỉ muốn xin lỗi em chứ không muốn kết thúc .Xin mai anh hãy tha thứ cho anh đừng giận anh nữa nha làm hòa được không mãi mãi bạn của nhau anh biết tội này không thể tha hãy tha thứ lần này thôi anh sẽ không tái phạm nữa