Luong Nhat Tan

Cho em xin giá 1 bài viết về cá nhân để PR ạ, bài do tụi em tự viết ; và em xin báo giá 1 link website trong bài viết