Lồn mẹ mầy

Địt con mẹ nhà mầy , quảng cáo làm phiền tao . con đĩ mẹ mầy