LÊ THỊ HIỀN

Cho thuê nhà xưởng mới hoàn thiện, pháp lý đầy đủ.