Lê Thảo Nhi

Mình là Nhi Lê, Mình mong muốn nhà báo viết về mình theo form mình đã soạn, kể về cuộc đời và kiến thức mang lại giới trẻ, dành cho tất cả các bạn hâm mộ bản thân Nhi, Kênh Nhi đang phát triển mạnh, chắc chắn rằng mình lan tỏa những điều nhà báo mang lại cho các bạn trẻ, đây là hình ảnh của Nhi trong file, rất mong được nhà báo chú ý