Khanh Nguyen

Hiện tại tôi muốn tham khảo mục quảng cáo bên VNEXPRESS, có thể cho tôi xin báo giá được không?