Keijo Haapasalo

Xin chào, Tôi muốn xuất bản một bài đăng như thế này https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/best-crypto-exchange-2022-5-lowest-fee-bitcoin-exchanges/articleshow/88974539.cms trên https : //vnexpress.net/ Một cái gì đó như vậy có thể được không? Nếu có, nó sẽ tốn bao nhiêu tiền và bạn có thể gửi cho tôi một ví dụ về một bài đăng quảng cáo đã có trên trang web của bạn không? Một yêu cầu đặt ra là chúng ta cần có 5 – 10 liên kết chèn vào bài viết của mình, điều đó có được không? Liên kết không thể theo dõi. Nếu bạn sở hữu bất kỳ trang web nào khác có sẵn dịch vụ như vậy, vui lòng gửi cho tôi danh sách đầy đủ kèm theo giá cả, chúng tôi quan tâm đến việc được công bố trên nhiều trang web miễn là giá cả phù hợp. Trong trường hợp tôi gửi câu hỏi này đến sai địa chỉ email, vui lòng chuyển câu hỏi đến đúng người hoặc gửi cho tôi đúng địa chỉ email, để tôi có thể tự mình chuyển câu hỏi này. Trân trọng, Keijo Haapasalo