Huong Le

Xin chào VNExpress Team, bên mình đang có nhu cầu lên bài ở mục Kinh doanh/ Sức khỏe/ Đời sống… báo VNexpress. Nhờ team báo giá chi phí và cách thức tiến hành. Xin cảm ơn team nhiều.