Hồ Thị Tuyết Nhi

Giá cụ thể cho dịch vụ quảng cáo banner. Banner chúng tôi có kích thước 720×300, vị trí banner thì tôi muốn banner sẽ xuất hiện trên khu vực bình luận. Rất mong sẽ nhận được phản hồi sớm từ bạn.