Hồ Chí Bảo

Hiện tại bên mình đang có nguồn traffic 200k+/ngày đến từ các nguồn người chơi, game thủ phòng net từ hệ thống quản lý phòng net của bên mình. Bên mình có thể push traffic tới direct link, thích hợp hướng tới đối tượng cụ thể cho các bên đang cần accquire users game PC/mobile, bên làm về công nghệ, bán đồ côngn nghệ, kênh đầu tư,… Với số lượng này không biết bên mình có cơ hội hợp tác với Eclick không ạ?