hanzhao

Xin chào, Chúng tôi là một công ty phát hành trò chơi. Qua trang web, chúng tôi đã thấy một số thông tin về quảng cáo của bạn, đó là những gì chúng tôi cần, vì vậy chúng tôi đã liên hệ với bạn để trao đổi về quảng cáo. Có hai các ứng dụng chính mà chúng tôi muốn quảng cáo, trò chơi thông thường và trò chơi bài. Vui lòng bạn xem trò chơi của chúng tôi có thể được khởi chạy trên trang web của bạn hay không. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn biết phương thức quảng cáo và phương thức thanh toán. Bạn cũng có thể add số TG của mình để liên lạc. TG:8613638239241 Link game bài:https://www.77-club.com/?channel=zhcs Link game thông thường:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.roe1