Giang Phan

Phần trống nội dung khá nhỏ, nên mình viết ngắn gọn. Bên mình cần tìm đối tác truyền thông cho các khách hàng bên mình. Mình cần thêm các thông tin dịch vụ và bảng giá của các dịch vụ Eclick cung cấp, mục đích tham khảo, tìm kênh truyên thông phù hợp cho các dự án sắp tới. Hi vọng team sớm phản hồi! Cảm ơn team.