Eva

Xin chào! Chúng tôi là nhà phát triển trò chơi được phát triển trên hợp đồng thông minh. Trò chơi hiện đang được thử nghiệm, trong vòng một tháng nữa chúng tôi sẽ hoàn thiện và ra mắt. Theo đó, chúng tôi đang tìm kiếm các blogger có thể bao quát dự án của chúng tôi trên quy mô lớn và hỗ trợ tiếp thị cho chúng tôi theo các điều kiện đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi sẵn sàng thảo luận về các chi tiết hợp tác. Mong phản hồi sớm từ bạn! Hello! We are creators of the game that is based on a smart contract. The game is now being tested. And during the month we are ready to launch it. Accordingly, we are looking for people who can highlight our project and give us marketing support on mutually beneficial conditions. Ready to discuss details of future cooperation. Hope to receive feedback soon!