Diễm Nguyễn

Mình muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ quảng cáo EClick, bạn có thể gửi cho bên mình Media Kit/ Sale Kit, và Rate Card của Quảng cáo Eclick được ko?