Đặng Văn Cương

Hiện tại mình muốn liên hệ để book 1 số bài báo cho Lavender by Chang. rất mong nhận được phản hồi của quản trị website. Trân trọng cảm ơn !