Cao Nữ Thùy Trang

Hợp tác chuyên trang Sức khoẻ, Tư vấn chăm sóc sức khoẻ và làm đẹp, Tổ chức toạ đàm sức khoẻ