Cẩm Bình

Nhà hàng Sống Saigon Home Cuisine, là nhà hàng Việt với các món ăn đậm bản sắc Việt. Chúng tôi mong muốn được làm việc với bên nhà báo để lên bài giới thiệu về văn hóa và ẩm thực tại nhà hàng.