Bernardo Rodrigues

Buổi sáng tốt lành, Tên tôi là Bernardo Rodrigues và tôi là Người mua phương tiện từ Vertice Ads (Được IAB chứng nhận) Tôi muốn mua một không gian (biểu ngữ) trên trang web của bạn vnexpress để quảng cáo thương hiệu của chúng tôi. Bạn có thể vui lòng cho tôi biết tôi có thể nói chuyện với ai được không? Trân trọng,