Cuộc thi

Tổ chức các cuộc thi đa dạng về hình thức thể hiện như nhảy, thơ ca, viết, ảnh, video,…, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.