Sự kiện Diễn đàn Blockchain – 2018

Đây là diễn đàn blockchain quy tụ nhiều chuyên gia trong và ngoài nước, đại diện cho các quốc gia đã ứng dụng thành công blockchain, có hành lang pháp lý sớm, thu hút được vốn đầu tư quốc tế cho ngành công nghiệp chuỗi khối toàn cầu như Singapore, Dubai, Malta, Trung Quốc…

Diễn đàn là nơi gặp gỡ, trao đổi nhằm tìm ra những cơ hội cũng như thách thức của Việt Nam trước làn sóng công nghệ có sức ảnh hưởng nhất hiện nay.