Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số lần thứ IV

Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam là nơi gặp gỡ, trao đổi giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp công nghệ, nhằm nhận diện các vấn đề trong việc phát triển doanh nghiệp công nghệ ở Việt Nam.
Sự kiện có sự tham dự của các đại diện cấp cao của Chính phủ: Phó Thủ tướng Chính phủ (năm 2020 và 2022) và Thủ tướng Chính phủ (năm 2021).

  • Địa điểm tổ chức: Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội
  • Thời gian: Ngày 8/12/2022
  • Quy mô: 1000 người