CP Five Star

Truyền thông, lan tỏa sự kiện khai trương nhà hàng đầu tiên trong chuỗi mô hình nhà hàng CP Five Star | Phở đi tại Việt Nam cùng dàn KOLs Linh Ka, gia đình Cam Cam (mẹ Heo Mi Nhon, bố Kiên Hoàng), gia đình Thu Trang – Tùng Sơn và các food reviewer cùng khách mời báo chí tham gia sự kiện.