Nguyễn Trường Tiến

Tôi có tác phẩm điêu khắc rễ cây nguyên khối thuộc hàng lớn nhất VN. Tôi muốn đăng báo giới thiệu tác phẩm.